Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
入口 入场
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ru4] () برخه اخيستل;بريد كول;بنا کول;پښه ايښودل;پيل كول;پیلول;داخلول;داخلېدل;درجول;درجيدل;دننه کول;رابرېدل;ردوبل;سورى كول;شاملېدل;ګډول;ګډېدل;لار پكښې كړول;لاس پرې پورې کول;محكمى ته وړاندى More…
2. 入口
[ru4 kou3] () ننوتوځی;(لكه په خوږه ژبه);باب;پيل;خوشالول;دخول;در;دروازه;دړه;دننوتلو اجازه;راكښل;سر يزه;قبلونه;ګنګسول;مدخل;مسحور كول;ننوتځى;داخله;سوپ;راننواته;پهاټک;استان;سرنګی;ښکارول
3. 入场
[ru4 chang2] (初) قبلونه;اجازه نامه