Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
全世 全会 全体 全副 全同 全国 全场 全年 全方 全景 全盛 全神 全等 全部 全都 全面
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[quan2] () تمام;ټول;درست;رت;غونډ;ګرد;کرۍ;کل;ګرده;ګرسره;له مخې;هرڅه;يومخې;يومخيز;سرترپايه;همه;همګي;الابلا;اماني;چور;کری;مجموع
[quan2 shi4 jie4] () آفاقي;جهاني;دنياوال;دنيايي;دنيوي;کایناتي;عالمګير;عالمي
3. 全会
[quan2 hui4] (穦) عمومي غونډه
4. 全体人员
[quan2 ti3 ren2 yuan2] (砰) ټيم;د crow ماضي;عمله;هغه فنى ډله چه بيړۍ يا الوتكه او نور اداره كوى;نومره;هيئت
5. 全副
[quan2 fu4] (捌) بشپړ;بشپړېدل;پای ته رسېدل;پوره;پوره کول;تام;ترسره کول;تکميلول;تمام;تمامول;جامع;جمله;ختمول;خرجدال;خلاصول;درستول;درېشي;دېپلوماسي;سر ته More…
6. 全同
[quan2 tong2] () برغونی;بغرګونی;عينى;عيني;كټ مټ;يو شان;يوشان;سروتن;يوډول;يوشانته;همذات;يورنګ;يوطور;کور;بډ;بالمثل;برابر;مخی;موازي;يوځائي;متحدالشکلانه;معادل;شانته;يولاس;يکسان
7. 全国
[quan2 guo2] (瓣) عام;عمومي;په ټول هيواد كې;په درست هيواد كې
8. 全国性
[quan2 guo2 xing4] (瓣┦) ارضي;تبعه;قامي;قومي;ملى;ملي;دولتي;ولسي;كلمه استعماليږي;مليت
9. 全国性的
[quan2 guo2 xing4 de5] (瓣┦) عام;عمومي;په ټول هيواد كې;په درست هيواد كې
10. 全场一致
[quan2 chang3 yi1 zhi4] (初璓) په ګډه;جوړ;متفق;متفق الرای;موافق;همفكري دټولو په خوښه;يو زړه;يوزړه;يوه خوله;يوجهت;يک جهت;يګانه;متحد
11. 全年
[quan2 nian2] () كال په كال;كلنى;کالنۍ;کالنی;کلنی;کليز;هر كاليز ◊ [quan2 nian2] () كالني;کالنی;کلنی;کليز;هر كالي;يو فصله;ساليانه;كالنى
12. 全方位
[quan2 fan1 wei4] (よ) بشپړ;پراخ;پوره;تام;جامع;درېشي;ريخی;سلامت;سوټ;کامل;شامل
13. 全景
[quan2 jing3] (春) بشپړى منظمې;خوځيدونكى منظرې
14. 全盛
[quan2 sheng4] (脖) ابات;اباتېدونکی;اباد;اسوده;آسوده حال;بسيا;ښاليځ;سعادتمن;سمسور;سوکاله;ښېراز;شتمن;کرهډ;لپ څټ;بهره ور;اقبالمن;بهره من;بهبود;سمسورتوب;مترقي;سمسورول;سرسبزي
15. 全神灌注
[quan2 shen2 guan4 zhu4] (拈猔) اشتياق;بى سرى;جادو;جادوګري;جذبه;جوش و خروش;حرارت;دوحى او فكرى خوشالى;ډير ه خوښى;شنده;شوق;کوډې;مستى;نيشه;استغراق
16. 全等
[quan2 deng3] (单) متجانس
17. 全部写出
[quan2 bu4 xie3 chu1] (场糶) بيرون نويس
18. 全都
[quan2 dou1] (常) تمام;ټول;درست;رت;غونډ;ګرد;کرۍ;کل;ګرده;ګرسره;له مخې;هرڅه;يومخې;يومخيز;سرترپايه;همه;همګي;الابلا;اماني;چور;کری;مجموع
19. 全都
[quan2 dou1] (常) له يوه مخه;بلا استثنی;بلا
20. 全面的
[quan2 mian4 de5] () اوکه;بشپړ;بوړي بوړي;بې دمه;بې کونګه;پوره;ټوټې;جامع;جو;حاوى;خسته;خولبول;داسى چه ټول امكانات په غيږ كى ونيسى;ډوهر;زيله;ستړی;ستړی ستومانه;ستومانه;سېک ختلی;ګړن;کسل;کامل More…