Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
八十 八哥 八带 八度 八角
八角形 八角的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ba1 jiao3 xing2] (à) اتڅنډ;اتکونجی;اته اړخيزه شكل;اته څنډی;اته ګوټيزه;مثمن
[ba1 jiao3 de5] (à) اتڅنډ;اتکونجی;اته اړخيزه;اته څنډی;اته ګوټى;اته ګوټيزه