Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
公主 公众 公元 公共 公告 公园 公平 公开 公式 公有 公正 公涵 公然 公牛 公社 公羊 公设 公诉 公道
公共汽
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gong1 gong4 qi4 che1] (そ═ó) موټربس;بس;په بس کښې د يوځاي نه بل ځاي ته تلل;ځکه;ځکه چې;دبس چلول;ددې کبله;سټېشن;سروېس;سرويس;له دې کبله;له دې لامله;ماکو;مسافر وړونكى موتر;اوتوبوس