Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
公主 公众 公元 公共 公告 公园 公平 公开 公式 公有 公正 公涵 公然 公牛 公社 公羊 公设 公诉 公道
公牛
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 公牛
[gong1 niu2] (そ) او نهنګ نر;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پونګه;ثور;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;دځينو ژوولكه دپيل;ديوى مهمى مو ضوع په شا وخوا كښى دپاپ ليك;ډومبکى;غوټی;غوسکی;غويى;کوبۍ;کيکار;هغه More…