Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
公主 公众 公元 公共 公告 公园 公平 公开 公式 公有 公正 公涵 公然 公牛 公社 公羊 公设 公诉 公道
公道 公道地
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 公道
[gong1 dao5] (そ笵) حقبيني;انصاف;حقانيت;داد;سماو;عدالت;عدل;عدليه;قاضي;قضا;نياو;انصاف نوازي;اعتدال پسندي;حق شناسي;اعتدال;قوام;دادرسي;مشروعيت;رښتنګلوي;حق حقدار ته رسول;قضاوت كول
[gong1 dao4 de5] (そ笵) انصافاً;په عادلانه توګه;غل غوبل;محقانه;حقاً;عادلانه;منصفانه