Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
兼之 兼任 兼容 兼并 兼职
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 兼之
[jian1 zhi1] (ぇ) بیا;تراوسه;دوباره;سربېره پر دې;علاوه;علاوه پردې;لا;ليا
2. 兼任
[jian1 ren4] (ヴ) يووختيز
3. 兼容
[jian1 rong2] (甧) جوړ;متناسب;موزون;وړ برابر
4. 兼容性
[jian1 rong2 xing4] (甧┦) حساب کتاب
5. 兼并
[jian1 bing4] (ㄖ) ( تجارتي );ګډېدنه اتحاديه;يو ځاى كېدنه;مزج
6. 兼职
[jian1 zhi2] (戮) څوګونديز.ګڼ ګونديز;دمذهبي_قومي_نژادي اواجتما_عي هويتونوپرساتنې باور;ګڼ اندي