Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
兽医 兽皮
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 兽医
[shou4 yi1] (脋洛) veteran مخفف ډولونه;Veterinarian;د veterinary;تحقيق كول;څېړل
2. 兽皮
[shou4 pi2] (脋ブ) (لكه دونى);پرې كول;خوروړی;خونخور;د fall ماضی;درنده;رڼ;ړنګول پرې ايستل;ظالم;وژونكى;ولويد;وهل;سټ;پرېکول