Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冒充 冒出 冒号 冒失 冒昧 冒渎 冒火 冒烟 冒犯 冒称 冒险 冒风
冒充 冒充货
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mao4 chong1 huo4] (玙砯) ابله;بازارى لباس;پلمه ګر;جوټه;ځان ښوونكى;خسکي;زړې وړۍ;قلب;كړوكى ګودړيى;کوره;له زړو كوڅخه جوړشوي;له زړو وړيو جوړشوي;موښلى ټوكر