Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冒充 冒出 冒号 冒失 冒昧 冒渎 冒火 冒烟 冒犯 冒称 冒险 冒风
冒险 冒险一 冒险主 冒险故 冒险的
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 冒险
[mao4 xian3] (玙繧) بلا پروټ;خطرناك;دجرئت خاوند;زړه ور;متهور
[mao4 xian3 yi1 shi4] (玙繧刚) سپورټ;سپورټي
3. 冒险主义者
[mao4 xian3 zhu3 yi4 zhe3] (玙繧竡) ماجراجويانه;ماجراغوښتونکی
4. 冒险故事
[mao4 xian3 gu4 shi4] (玙繧珿ㄆ) ماجراجويانه
5. 冒险的经历
[mao4 xian3 de5 jing1 li4] (玙繧竒菌) بلا پروټ;خطرناك;دجرئت خاوند;زړه ور;متهور