Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 农场
[nong2 chang3] (笰初) فرم;تربيه خانه;(كرونده او دكور نيوژويود روزلو ځاى);(كرونده);اريانه;آريانه;ارين;استوار;ايريانېدل;ټينګ;حياتي;ډګر;فارم;كرل;كرونده;كرونده كول;كښت;کرونده;کيارۍ;متين;يوې كول
[nong2 chang3 zhu3] (笰初) کرندوی;مځکوال;کاشتکار;کښندی;کريځ;بزګر;چرېکار;حارث;دهقان;زارع;زراعت پېشه;ښكاروز;ښکوروزی;فلاح;كرونده ګر;کرګر;کروندګر;کسان;کښتګر;کښېور;مزارع;مځکه;رعيت
3. 农妇
[nong2 fu4] (笰包) هموطن;هېوادوال;وطندار;وطنوال
4. 农家
[nong2 jia1] (笰產) استوار;ايريانېدل;ټينګ;حياتي;متين
5. 农户
[nong2 hu4] (笰め) کرندوی;مځکوال;کاشتکار;کښندی;کريځ;بزګر;چرېکار;حارث;دهقان;زارع;زراعت پېشه;ښكاروز;ښکوروزی;فلاح;كرونده ګر;کرګر;کروندګر;کسان;کښتګر;کښېور;مزارع;مځکه;رعيت
6. 农村人
[nong2 cun1 ren2] (笰) اطرافي;كليوال;کليوال;مينه پال;هېوادوال;هيوادوال;وطندار;سيمه وال;وطنوال
7. 农村人口
[nong2 cun1 ren2 kou3] (笰) دكليواوسېدونكي;كليوال
8. 农村的
[nong2 cun1 de5] (笰) اکر;امت;اولس;اوېجه;اويجه;آويجه;بوږه;ټاټوبى;جمهور;ځمکه;څنګه والی;حوضه;خاوره;دولت;زمکه;سرکار;سيمه;عسکري More…
9. 农民的
[nong2 min2 de5] (笰チ) بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بې نزاکته;پرله پسې والی;تېره;لواړ;لواشه
10. 农舍
[nong2 she4] (笰) استوار;ايريانېدل;ټينګ;حياتي;متين
11. 农艺
[nong2 yi4] (笰美) جفتي;څوړنګه;لوګړ;لوټه مار;غوچه;ړمږېږه;فيوميګېشن;جغ More…
12. 农艺学
[nong2 yi4 xue2] (笰美厩) کرنپوهنه;زراعت پېشه;زراعتي;زراعت
13. 农艺学家
[nong2 yi4 xue2 jia1] (笰美厩產) کرهڼه
14. 农艺的
[nong2 yi4 de5] (笰美) زراعتي;کريځ;زميندار;فلاحتي
15. 农车
[nong2 che1] (笰ó) (مقتل);بګۍ;ته وړل;ټانګه;زمبېل;ګاډۍ;کراچۍ;کرړی;يودول ګاډۍ چې دفرانس دانقلاب په وخت كې به يې هغه كسان چې دمرګ حكم به ورباندې شوى ووژل ځاى