Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冠军 冠子
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guan4 jun1 de5] (玜瓁) شامپيون;(په مسابقه كى);اتل;بې سياله;پالوان;تورکښ;تېرمان;جګړه مار;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګېدونکی;جنګيالى;دځان يا نورو دپاره مبارزه كوونكى;دقهرمان په تو ګه مدافعه More…
[guan4 jun1 sai4] (玜瓁辽) اتلولي;تدافع;قهرماني;دفاع
3. 冠子
[guan1 zi5] (玜) (موره );اشترۍ;بلۍ;پښته;پشته;پنډل;پوپوخه;پوله;تاج;دغونډيولړ ياسليله;شوغکه;غونډۍ;کرکړه;لشکه;لشه;لېشکه;لېشه;موړه;لړه;مورګه;ټوپۍ