Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冬天 冬季 冬青
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dong1] () (لكه دڅارويو);په ژمي كې ساتل;ژمګنی;ژمنى;ژمى;ژمى تېرول;ژمی;ژمنی;جمګنی ◊ [dong1] () (لكه دڅارويو);په ژمي كې ساتل;ژمګنی;ژمنى;ژمى;ژمى تېرول;ژمی;ژمنی;جمګنی
2. 冬天
[dong1 tian1] (ぱ) (لكه دڅارويو);په ژمي كې ساتل;ژمګنی;ژمنى;ژمى;ژمى تېرول;ژمی;ژمنی;جمګنی ◊ [dong1 tian1] (ぱ) (لكه دڅارويو);په ژمي كې ساتل;ژمګنی;ژمنى;ژمى;ژمى تېرول;ژمی;ژمنی;جمګنی
3. 冬季
[dong1 ji4] (﹗) (لكه دڅارويو);په ژمي كې ساتل;ژمګنی;ژمنى;ژمى;ژمى تېرول;ژمی;ژمنی;جمګنی ◊ [dong1 ji4] (﹗) (لكه دڅارويو);په ژمي كې ساتل;ژمګنی;ژمنى;ژمى;ژمى تېرول;ژمی;ژمنی;جمګنی
4. 冬青
[dong1 qing1] (獵) يوبوټى چې تل شين وي او سره ميوه كوي