Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冰冻 冰山 冰岛 冰川 冰柱 冰淇 冰窖 冰镇 冰隙
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bing1] () (په عاميانه ژبه);الماس;آينه;آئينه;سړول;كنګل;کرل;کرنډ;کرنګ;کنکرک;کنګل;کيښه;يخ;يخ كول;يخ كيدل كنګل كېدل;يخى;يخی
2. 冰冻
[bing1 dong4] () انسداد;ايسارول;بندښت;بندول;بندېدنه;بنديز;بندیز;پلورنه;په يخى بدلول;پوري کېدل;ټالونه;ټالېدنه;دهوا سوړوالى;رسمى وضع كول;غمجنى;كنګل كول يخى كېدل;کرل More…
3. 冰冻
[bing1 dong4] () چنۍ;اسی;پرخه;ټالونه;ټالېدنه;چندرو;زمرين;سوګ;شبنم;کرل کېدل;کنګل;يخ;يخ وهل;يخبندي;ساړه;يخني;يخى;ټکهار
4. 冰山
[bing1 shan1] () ديخى يوه لويه ټوټه چې ديخچال څخه جداشوى او داوبو پرمخ ګرځى;غر;(د یخ);يخى
5. 冰岛
[bing1 dao3] (畄) آيسلېنډ;آيسلينډ;آيس لېند
6. 冰川
[bing1 chuan1] () يخچال;کنګلزی;( ديخې لوى ټوټې );دګنكل سترې ټوټې چې دغرو له سرو څخه ورو ورو راښويېږى;ديخې لويې ټوټې;يخدان
7. 冰川时代的
[bing1 chuan1 shi2 dai4 de5] () بارده;باری;كنګل شوې;يخې شوې;يخچالي
8. 冰柱
[bing1 zhu4] (琖) زمرد;ديخ ګينګړى;کنګره;يخى چې درالويدنكو اوبو څخه ديخ په اثر جوړ شوى وى;جوړانګه
9. 冰淇淋
[bing1 qi2 lin2] (睳睴) شيريخ
10. 冰窖
[bing1 liao4] (耽) کنګلڼی;کنګلغالی
11. 冰镇
[bing1 zhen4] (马) (په عاميانه ژبه);الماس;آينه;آئينه;سړول;كنګل;کرل;کرنډ;کرنګ;کنکرک;کنګل;کيښه;يخ;يخ كول;يخ كيدل كنګل كېدل;يخى;يخی
12. 冰隙
[bing1 xi4] (回) (امر);(عموما په يخچال كې);دپاڼ;ژور چيراخ يا چا وده