Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chong1] (侥) پاچاهي لار;پاچايي لار;شاهراه;عمومي سړك;عمومي لار;لويه لار;لويه ليار;ترافيکي;جاده;سرک
2.
[chong4] (侥) زننه
3.
[chong4] (侥) مشاته;وکر;جوسه;رخ;(دڅټ ضد);اچرلی;اخير كول;اغوستل;اوچلی;برابرېدل;بشره;بڼه;بوبری;تربوزک More…
4. 冲制
[chong1 zhi4] (侥) اختراع كول;پاچوى تهيه كول;پنځګون;پيسه;پيسې;ټنګه;دفلزى پيسو جوړول;دوړی;دوه ګون;سكاره كېدل;سكه;سکه;فلزى ټوټه چه حكومت ې پيسو په تو ګه او چت په چلند سكه More…
5. 冲动
[chong1 dong4] (侥笆) پورى وهنه;ټكان;خوځونه;دفكر خوځونه يا تحريك;طبيعى ميلان;ګسه;ناڅاپى ميلان;دېکه
6. 冲劲儿
[chong4 jinr4] (侥玪ㄠ) (_);(ځغستاكې);(ديوشى);ارتاو;ارتېينه;افسوده كول;اوسکارنه;بڼه;بوسکارنګ;بېلنۍ;پساڼی;په بيړه پرمخ تلل;په زوره غورځول;تباه كول خوا بدى More…
7. 冲头
[chong4 tou2] (侥繷) (اصط);(غونډې);اټمبار;اټمبارېدل;انبار;اوښتنه;تجمع;تحريک;تراکم;تمايل;ټمبار;جکړ;جنبش;چپېدنه;حرکت;خره;خوځښت;خوځون;خوځېدنه;ډامبوری;ډېډې;را More…
8. 冲撞
[chong4 zhuang4] (侥疾) (_);(ځغستاكې);(ديوشى);ارتاو;ارتېينه;افسوده كول;اوسکارنه;بڼه;بوسکارنګ;بېلنۍ;پساڼی;په بيړه پرمخ تلل;په زوره غورځول;تباه كول خوا بدى More…
9. 冲模
[chong4 mu2] (侥家) (دتخته نرد);اسباب;پنچرول;په حق رسېدل;ټغر ټولېدل;ختمېدل;دپرې كولو اّله;دجوارۍ يا قمار دانى;دچكه پاودانې;رحلت کول;سر خوړل;فوت کېدل;ګاتى;ګتى;له نړۍ سترګې پټول;مړكېدل;مړل;مړه More…
10. 冲水厕所
[chong1 shui3 ce4 suo3] (≧碯┮) تشناب;ټټۍ;چړچبوه;چړچوبۍ;کابينه;مبرز
11. 冲洗
[chong4 xi1] (侥瑍) پاشل;پريولل;پېچکاري;پيچكاري كول;ستن وهل;عطر پاشونى;مينځل;يو ډول دپيچكارۍ اوزخم مينځلو اّله;پېچکاري پېچ کاري;ستن
12. 冲积
[chong1 ji1] (≧縩) رسوب;ترسب;خوړه
13. 冲程
[chong4 cheng2] (侥祘) (لكه دساعت ږغ);(لكه دقلم);(لكه دميرګي);(هروار چې لامبوزن لاس اچوي يا مرغه وزرونه رپوي);آب ودانه;آببازي;اجتهاد;اځل;ازل More…
14. 冲突
[chong1 tu1] (侥) اخ وډب;برخلافېدل;پرخاش;پلانده;په زوره په بل شى سره نښتل;تصادم كول;تضاد;تفاوت;تقابل;تګ ودو;تلاش;تنازع;تناقض;توپير;ټكر;ټكر خوړل;جدال;جګاړ;جګړه;جنګ;چېړ;حرب;داوه More…
15. 冲锋
[chong1 feng1] (侥網) شپيان;(بار);(برېښنا);(لكه د بيټرۍ چارچول);اتهام;احتمام;اډر;الزام;امر;انتظام;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بار;بارول;بريد More…