Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冶炼 冶金
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ye3] () اوبه کول;اوبول;نينول;ويلول;ويلې كول;ويلي;يوكوچنى دخوراك كب چې دسمندر په غاړوكې موندل كيږي;ويلېدل
2. 冶炼
[ye3 lian4] (芬) اوبه کول;اوبول;نينول;ويلول;ويلې كول;ويلي;يوكوچنى دخوراك كب چې دسمندر په غاړوكې موندل كيږي;ويلېدل
3. 冶金
[ye3 jin1] () دفلزاتو راايستنه او استعمال يې;دفلزاتو علم;فلزکاري;متالورجي;فلزسازي;څکه