Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冻结 冻胶 冻雨
冻雨
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 冻雨
[dong4 yu3] (獴) جباړه;ټامبوسی;ږله ګركې;ږله ګركى وريدل;ږله ګرکی;ګري ګركى;كڼه پركى;ګريګری;ګله ګرکی;ګرېګری;امنټه;اومته ◊ [dong4 yu3] (獴) جباړه;ټامبوسی;ږله ګركې;ږله ګركى وريدل;ږله More…