Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凋萎
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[diao1] () (كېدل);بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده کېدل;پېزېدل;پېزي کول;پېزي کېدل;خزانول;خزانېدل;خوټهار;زمولول;زمولېدل;شيته کېدل;غړندېدل;ګارول;كمزوري كول;ګونځې More…
2.
[diao1] () More…
3. 凋萎
[diao1 wei3] (典) برګړندی;تنبلي;ټمبلي;ټنبلي;جونجيتوب;چوسه;دپركالى احساس;زرغه;سستوالی;سستي;سلام;شړمتوب;شلکه;كسالت;ګلېدنه;کاهلي;کهالي;کهېدنګ;کهېدنه;لټتوب;لټي;مړاوى توب;مټه والی;مټي;خمار