Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
减低 减去 减弱 减的 减缓 减轻 减除
2.
[jian3] (搭) تراټی;خرسن;کړسند;قادرى
3. 减低速度
[jian3 di1 su4 du4] (搭硉) اټالول;ايسارول;پڅول;تاخير;تعويق;ټال;ټالول;ټالېدنه;ټالېده;چته;څټ ته اچول;حصارول;ځنډ;ځنډول;ځنډون;ځنډونګ;ځنډونه;ځنډېدنه;ځنډېده;درنګ;ډيل;ډيلول;ډيلېدل;ستنول غړنده كول;شا More…
4. 减去
[jian3 qu4] (搭) (تفريق كول);تفريقول;كټ كول;كمول;کمېدل;لږول;منفي کول;وضع کول;زوم;کمول
5. 减去
[jian3 qu4] (搭) بې له;پرته له;لږ;منفي
6. 减弱 ... 的声音
(搭畓 ... 羘) ګنګی;( غـلى كول;( لكه دموسيقي );البنګ;بې خولې;بې ژبې;پوري واته;چپکتيا;چوپ;كمزوري كول;ګونګ;ګونګا;کڼول;ګونګی;ګنګ;لل;منګ
7. 减的
[jian3 de5] (搭) بې له;پرته له;لږ;منفي
8. 减缓
[jian3 huan3] (搭絯) سپكتيا;سوكه توب;لږوالى
9. 减轻
[jian3 qing1] (搭淮) ارجاع;پستونه;په ځای کونه;لږونه
10. 减除
[jian3 chu2] (搭埃) ارجاع;په ځای کونه;تعليل;تفريق;تنزيل;جلاوالى;قياس;كوالى;لږونه;وضع;رايسته;کټ;خلاصه;شبح