Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凑合 凑手 凑钱 凑集
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[cou4 he2 de5] (搓) بيچ;په موقتى ډول ديوهشى څخه كار اخيستنه;دكاررواجىشى
2. 凑手
[cou4 shou3] (搓も) موجود
3. 凑钱
[cou4 qian2] (搓窥) جووړ;ترېلی;اود;پرېدل;په ګډه د سر مايي يا د نورو وسايلو را غونډول;تالاب;تالاو;تريلى;چنده;حوض;حوضه;دبليارډلوبه;ديوه كار لپاره د شركتونو يو له بله لا س More…
4. 凑集
[cou4 ji2] (搓栋) پنډېدل;ټولېدل;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډېدل