Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凹痕 凹陷
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 凹痕
[ao1 hen2] (勃) چپړيتول;چيتپيتول;چيتول;چيخپيتول;غاښ;غاښ جوړول;ګومبۍ;کړوپول;کو;مټونګه;کړوپ توب;ژوروالی;ژوره
2. 凹陷
[ao1 xian4] (炒) کمرغالی;ګاره;تېوزه;چوخته;په سمځه كې استو ګنه;په سياسى حزب كې انشعاب More…