Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
出乎 出产 出众 出击 出名 出奇 出差 出席 出没 出版 出现 出生 出租
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chu1 hu1 yu4 liao4] (箇) په يوه ځل;نابيره;ناڅاپه;الستي;يو په يو;بې واره;اچانک;يوناڅاپه;تصادفاً;ناپېښه;يکايک;غيرمنتظر;تصادفي;هپ دپ
2. 出产
[chu1 chan3] (玻) ابره;استحصال;استحصالول;استرداد;اعاده;برامد;توليد;جاړ;حاصل;حاصل ضرب;خارجېده;خروج;رغاوه;زېږول;زېږونه;زېږېدنګ;محصول;پيداوار;پيدايښ;عايد;ګټه
3. 出众的
[chu1 zhong4 de5] (渤) (ممتاز);اعراب;او ځار;ټاكلى;جلا;ځانګړی;ځرګند;مشخص;ممتاز;امتيازي;فارق;تشخيصي;صفت
4. 出击
[chu1 ji1] (阑) غومبسکه;برامد;برجستګي;پر محا صره خلكو حمله;پر يسار شو خلكو حمله;ټو كمارى;ټوكى;څوکه;خارجېده;خروج;خوشال;د غليم پر كرښو يرغل;ژوندى;ظرافت;څوټ;غونډکۍ ◊ [chu1 ji1] (阑) More…
5. 出名的
[chu1 ming2 de5] () پېژندلی;سلوم;يه نښه شوى يا دداشت شوى نامتو;ماجد;دانسته
6. 出奇
[chu1 qi2] () اريانتوب;اريانتيا;په اريانوونكى توګه;په عجيبه ډول;حيرانتيا;حيرانېده;سلمه
7. 出差错地
[chu1 cha4 cuo4 de5] (畉岿) اريب;بد;توپړ;تېز ليکنه;خوږ;رېز;سوء;شر;ناکردې
8. 出席者
[chu1 xi2 zhe3] (畊) اردلى;اهلي;باړي;بالکی;بنده;بې اثره;په جلوكې ورسره تلونكى;په غاړه اخيستونكى;پېش More…
9. 出没
[chu1 mo4] (⊿) په وسواس کې اچول;ډير تګ راتګ كول ډير راشه درشه كول;زيا ته ناسته ولاړه كول
10. 出版
[chu1 ban3] () اشاعت;انتشار;چاپونه;چاپېده;خپرونګ;خپرونه;خپرېدنګ;خپرېدنه;خپرېده;خورونه;خورېدنه;ژورنال;طبع;نشريه;مطبوعاتي;صحافي;ناشر;نشراتي
11. 出版者
[chu1 ban3 zhe1] () چاپوونکی;خپرندوی;خپروونكى;خپروونکی;ناشر;نشرول
12. 出现
[chu1 xian4] (瞷) زېږده پېږده;( پيښه );اشاعت;اشتراک;انتشار;بشره;بڼه;پديده;پيدايښت;تبارز;تظاهر;جنبه;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;چیلو;څرګندېد نه څيره More…
13. 出生地
[chu1 sheng1 di4] (ネ) زېږنځى;دزيږيدنې ځاى;مولد;ميلاد;مسقط
14. 出租车
[chu1 zu1 che1] (ó) ( دمځكى يااوبوپرمخ ورسته يادمخه ترالوتلو);په ټيكسى كى تلل;ټکسي;ټېكسى;ټېكسي موټر;ټېکسي;داوټكسى تګ