Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给
2. 划一
[hua4 yi1] (购) ورته والى;يو ډول والى;يوشانتوب;تجانس;يورنګه والی;جنسيت
3. 划刻度
[hua2 ke4 du4] (ㄨ) بم انداز;څوول;دتدريج علامې كتل يا اصلاح كول;قطر اندازه موندل
4. 划勾
[hua4 gou1] (购つ) کونی;براځه;کنه;( لكه دبالښت يانيالي );( لكه دتصحيح );( لكه دساعت );(اصط);ابره;اورچينې;بګۍ والا;بګيوان;په ټك ټك شمېرل;پور;پوښ;ټاپ;ټانګه وال;ټك ټك;ټك ټك كول;ټک;چليپا را More…
5. 划定界限
[hua2 ding4 jie4 xian4] (购﹚) حدبخشي;دبريد يا سر حد ټاكنه;تحديد;سرحدي
6. 划开
[hua2 kai1] (秨) ( چړاخ );پرهار;ټپ;چاود;چړاخول;چوړاخ;چول;څيرنګ;څيرنه;څيرېدنه;شلېدنه;شلېده
7. 划成地带的
[hua2 cheng2 di4 dai4 de5] (Θ盿) سيمه ييزه;منطقوى
8. 划时代的事
[hua4 shi1 dai4 de5 shi4] (购ㄆ) (نخښه);بريد;بورجۍ;پاټ;پرکن;پنډل;ټک;ټل;حد;څروى;څروی;څلى;دټك يابريددڅرګندولوڅلى;ډوری;رښک;علامه نښان;نخښه;وي;يوه مهمه پيښه چه داو ضاع دتحول نښه;شاخص;اوڅاره پېښه More…
9. 划木者
[hua2 mu4 zhe3] (れ) هېزم کش;اره کښ;بوټبه;خسبه;لرګي څيرونكى;لرګي ماتوونكى;سټماتونی;اره کش
10. 划桨者
[hua2 jiang3 zhe3] (购颊) چپه کښ;چپه يي;را شبيل وهونكى;جاله وان
11. 划水
[hua2 shui3] () بهارۍ;بيا بيا څېړل;ټكول;كوټل;مباحثه کول;وهل;ګړزول;لګاوول;خړپول;ډزول;هډمډ;قتول;ترپول;څورنګول;ځبل;کوټل;ړقول;ګذارول;کوتره;ميده ميده;پوټکی;دربول
12. 划痕
[hua2 hen2] (勃) ( چول );اکر;اورمېږ;پرېکونه;پريكول;په مناسبه موقع كې نيول يا وهل;تاراجول;تالا کول;چاودول;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيخل;څنګه والی;دولت;زندان;سرکار;سلماني;سورى More…
13. 划破
[hua2 po4] (瘆) څيرنګ;څيرنه;څيرېدنه;شلېدنه;شلېده;خراش;څيراوه
14. 划线
[hua2 xian4] (购絬) بګارول;پټه;پزړی;پور;تپت;تومن;ټپ;ثبتول;ثبتېدل;حساب;حساب و کتاب;حسابول;حسابېدل;څيری;درجه بندي كول;دموسيقي هغه تركيب چې په هغه كې دهرې اّلې اّواز جلا جلا More…
15. 划线于
[hua2 xian4 yu2] (购絬) لين;راسته;(لنډ);استروركول;اغوستل;انځور;انځور کښنه;انځورول;برابرول;برش;برغ;برغدول;برغول;بغرګول;بڼه;بهير;پاټان;پټه;پړى;پنسړی;پڼسی;په يوه ليك More…
16. 划线于 ... 下
(购絬 ... ) تاكيد كول;دتوريو او كلمو لاندې كرښه را كښل;دلاندې كرښه ايستل;متانت;ټينګار كول
17. 划线者
[hua2 xian4 zhe3] (购絬) استر;برغدون;برغوالی;څټمخ;خږ;لايه;لېږګی;هغه بيړۍ يا الوتكه چې په منظم ډول په يوه ترانسپورټى شركت كې كار ځنى اخلي;دكومې سياسي تګلارې پيرو
18. 划给
[hua2 gei3] (购倒) ;وېشل