Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刚好 刚才 刚毛
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 刚好
[gang1 hao3] () استحصالېدل;پېښېدل;پيښيدل;توليدېدل;رسېدل;ګړبېدل;ناڅاپى پيښېدل;واقع كېدل;ميلاوېدل;شول
2. 刚才
[gang1 cai2] (抛) حاضراً;عجالتاً;فعلاً;فی الحال;حيله;هډو
3. 刚毛
[gang1 mao2] (を) په قار ېدل;تيغ ورېدل;حرير;غونى زيږ ېدل;غونی;لنډزيږه او نيغ ولاړوېښتان