Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
別离
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 別离
[bie2 li2] (瞒) مخه ښه;پيلنه;بېلتون;په مخه ښه;خداپاماني;خداى پامانې;خدای پامان;خدای پاماني;وداع;په اماني;توديع;خداى پاماني