Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刹那
2.
[cha4] (玝) بتتون;بتخانه;بتخانه  ;برج ډوله ماڼۍ;بودتون;څوپوړ بزه ماڼى
3. 刹那
[cha4 na4] (玝ê) آني;تېرېدونكى;دلنډېشيبې;لنډ
4. 刹那
[cha4 na4] (玝ê) يکدم
5. 刹那间的
[cha4 na4 jian1 de5] (玝ê丁) آني;تېرېدونكى;دلنډېشيبې;لنډ