Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
剪刀 剪掉 剪断 剪票 剪裁 剪贴
剪裁
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 剪裁
[jian3 cai2] (芭掉) (لكه داخبار);اندازه;بېیه;پرې شوې ټوټه;پرېګېدنګ;ډړ;غوڅېدنه;غوڅېده;قامت;قد;قدوقامت;پرېکونه;پرچه