Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
剪刀 剪掉 剪断 剪票 剪裁 剪贴
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jian3 dao1 cheng1] (芭嫉) بلوده;چپتوب;چپتيا;چپوالی;خوله په خوله;ضدوالی;ګونديماري;کغاچتوب
2. 剪掉
[jian3 diao4] (芭奔) پټن;پرېكول;په محكمه كى دبندى ددرېدو يا كښينستوځاي;ترووكى;دبېړيو دلنګر اچولو ځاى;دلكۍ وروستۍ كلكه برخه;ډکه;شلخى;لږول بېلول;لنډول;لنګرځی;لنګرګاه;صفه;هډه;پتڼ;درېدنه;دبېړيو More…
3. 剪断
[jian3 duan4] (芭耞) پرې كول;خرييل;دسكول ماشين;سكول;سكولل;سكوله;سکوستل;سکوښتل;سکويل;غوڅول;كټيل;كټينه;کټېيل;سکولل;سکستل;کورپه
4. 剪票
[jian3 piao4] (芭布) پرېبدل;پنچ;په سوك وهل;پوول;تېڅل;ټکول;ټکونه;ځنل;خرپول;خولول;دربول;درزول;ډبول;ښوڅل;سورى كول;سوري کول;سوك;شدې چاى;ګوزار کول;ليمودبورې او نورو شيانو سره ګډوي;مهر كولو او More…
5. 剪裁
[jian3 cai2] (芭掉) (لكه داخبار);اندازه;بېیه;پرې شوې ټوټه;پرېګېدنګ;ډړ;غوڅېدنه;غوڅېده;قامت;قد;قدوقامت;پرېکونه;پرچه
6. 剪贴簿
[jian3 tie1 bu4] (芭禟茂) البم;سپين كتاب چې عكسونه او چاپ شوى مواد پكښې ايښوول كيږى