Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
副- 副产 副修 副刊 副总 副手 副歌 副的 副署 副词 副食
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu4] (捌) (دمرض);(سره);اسل;اسلول;آماده;آماده کول;امانت;اهل;اېښودل;ايښول;باصحته;باکفايته;بحران;برابر;برابرول;په پښوکول;په سر کول;پور;تندرست;تيار;جوړ;جوړيدونكى;جوګه;چمتو;چمتو تيار;چمتو كول;چمتو More…
2. 副-
[/副] (捌-) قاپ;بد چلندي;بدخوئى;بدي;په ځاى;په عوض;جنايت;ځاى نيوونكى;خچ;خچ و خار;خرابتيا;خو;شر;شكنجه;عيب;عيبيتوب;قايم مقام;ګيره;کفيل;کمی;مرستيال;ميار;ناوړ More…
3. 副产品
[fu4 chan3 pin3] (捌玻珇) تفاله;ضمني محصول يا توليد فرعي توليد
4. 副修科目
[fu4 xiu1 ke1 mu4] (捌ヘ) ( په رتبه او اهميت كې );( په مقداركې );( څانګى );( قانوني عمرته نوى رسيدلى );( مو );په توګه لوستل;ترنيمه پرده ټيټ;ټيټ;جزئي نبالغ;داساسى مضمون;دتخصص دپاره More…
5. 副刊
[fu4 kan1] (捌) بشپړول;بشپړوونكى;پوره كول;چندي;درستول;ډاګخونه;ډېرول;زياتول;زياتېدل;ضميمه;علاوه کول;مكمل;مهتم;تزئيد کول;تتمه;الحاقيه;جړکانی;ضم;الحاق;الحقول;ضمول;تزئيد
6. 副总统
[fu4 zong3 tong3] (捌羆参) نایب رییس
7. 副手
[fu4 shou3] (捌も) پشتګيره ، پشت ګيره;لاس وزری;لاس ګری;پشتګير، پشت ګير;بچک;بېټ;جګ برېښ;دستګیري;ډپتي;سرپړکمشر;شاټينګي;شاټينګی;ګړبوزی;ګواخ;ګواخنه;كومكي;کومک;کومکي;لاس نيونه;لاس نيوى;لاس ورکړه;لاس More…
8. 副歌
[fu4 ge1] (捌簈) (بدلى;ټيكۍ);ځان ژغورل;ډډه كول;سروكى;سروکی;سندرى مسرى ټپى;کورس;ځان ساتل
9. 副的
[fu4 de5] (捌) (ذهناً);اجوتول;بډه;پېيلی;تړل كېدل;ټل;جوختول;د کار ملګری;ډنډي;شريكول;شريكېدل;شريک;شريکول;شريکېدل;ضميمه کول;ګډول;متفقين;مربوطول;مربوطېدل;مړل;مل;ملګرىكول;نښتل;نښلول;يو ځاى كېدل;يو More…
10. 副署
[fu4 shu3] (捌竝) (لكه پريوه لاس ليك شوې مكتوب پاچك چه بل لاس ليك هم وشى);د شپې نوم;دشپې نوم;دلاس ليك تاييد
11. 副词
[fu4 ci2] (捌迭) ( په خندا );تړونکی;در;را;صفت او بل قيد باندي تاثير وکي لکه په لاندي جمله کې په لاندې جمله کي;قيد;قيد دئ ځکه چي د راغئ پر فعل يې تاثير کړئ دئ;قيد هغه کلمه ده چي پر اسم;په More…
12. 副词的
[fu4 ci2 de5] (捌迭) ظرفي
13. 副食商店
[fu4 shi2 shang1 dian4] (捌坝┍) ( دخوراكى شيانو);بقالي;هټۍ