Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
劈开 劈理
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pi3 kai1 de5] (糀秨) (موسيقى);بوږه;ترمه;چاک;چاوده;دتا لونو كلى;درز;ډوره;شلولی;شوک پوک;;فاق;چو;ترک;چوړاغ;جر
2. 劈理
[pi1 li3] (糀瞶) بې اتفافي;تقسيم;تقسيمېده;چاوده;درز;فرقه;مرغنډۍ;څيراوه;اِختلاف;تفرُقه