Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
劝说
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 劝说
[quan4 shuo1] (腢弧) (قانع كول);تشويق;ډومارل;رضاکول;قانع کول;قناعت;متقاعد كول;متقاعدول;مجبورونه قائلول;القا;هو;ګواښل