Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
功利 功率 功绩 功能
功率
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 功率
[gong1 l?] (瞯) تاب;برم;( په رياضي كې );(سړى ياملت );اختيار;اختيار داري;استعداد;استوغان;اغيزه;اقتدار;بنيه;پارکال;پلونډتوب;پلونډتيا;پڼه وڼه;پياوړتوب;پياوړتيا;تګا;تکړه توب;تکړه والى;توان;جوګه More…