Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
功利 功率 功绩 功能
功绩
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 功绩
[gong1 ji1] (罿) اعانه;اعطا;بخښښ;بخشش;بسپنه;ښانده;ښندنګ;ښندنه;ښها;صله;عطا;عطيه;له ليارې وتل;ايثار;ګرانت;نعمت;هديه;نفل;چنده;احسان