Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
勇士 勇敢
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 勇士
[yong3 shi4] (玦) توريالى;جګړه مار;جګړه ييز;جنګي;جنګيالى;اوبچي;سپاهي;جګړن;عسکر;سرتېرى
2. 勇敢
[yong3 gan3] (玦幢) بې باكي;بې پروايي;بې حيايي;جسارت;زړور توب
3. 勇敢的
[yong3 gan3 de5] (玦幢) اپس ډنډه;بازي;بدر;برخه;بشاړې کول;بهيرا;پازه;پره;ترنځه;ترويج;تمثيلول;ټوکره;جزء;چنډه;حصه;خواري;دغځی;زرم;سېټ;شرط تړل;شوټ;کار;لوبه;لوبې کول;لوبېدل;مسابقه;ټېل More…