Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
勉勉 勉强
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mian3 mian3 qiang3 qiang3 de5] (玧玧眏眏) ارواڅک;ارواوږی;اسي;اشتغال;بخيل;بد اروا;بڼيا;پيسه More…
2. 勉强
[mian3 qiang3] (玧眏) رشک;اداره كول;اداره کول;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېلول;برابرول;برابرول په كاراچولوړاندى بيول;بريالى كيدل;پاسره کول;تابع كول;تابع کول;خپل خر تر اوبو More…
3. 勉强地
[mian3 qiang3 de5] (玧眏) ارواڅک;ارواوږی;اسي;اشتغال;بخيل;بد اروا;بڼيا;پيسه More…