Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
勘察 勘查
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 勘察
[kan1 cha2] (吧诡) اکتشافي;حق شناسي;دګلي;شکر;لومړنى سروى چه ددښمن دپوځى قوت او سيمه ايزحالت په باره كى معلومات راغونډوى;کشافي;څرک;کشفيات;اکتشاف;څار;کشف
2. 勘查
[kan1 cha2] (吧琩) استوګن کول;ايجادول;بنسټ ايښودل;پنځول;په قالب كى اچول;پيدا;پيدا شو;تاء سيس كول;تاداو اېښودل;تاسيسول;تخليقول;تشكيلول;څرخ;خلقول;د find ماضي اودريم حالت;سازول;فلزويلى More…