Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
匿名
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ni4] (际) اشنا;بلد;بونيا;پېژندلی;پېژندوى;څرګند;روږد;روږدى;روږدی;شناخته;مانوس;محشور;نږدې;وچړ;ولان;پېژاند;متعارف;ګستاخ;پېژندوی
[ni4 ming2 xin4] (拔獺) انونيم;بې لاسليكه ليك;هغه ليك چې خاوند يې ناڅرګند وي
3. 匿名者
[ni4 ming2 zhe3] (拔) بې نومه;ګمنام;مجهول الهويه;ناپېژندوى