Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
华丽 华尔 华服 华氏 华纹 华美 华而 华语 华饰
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[hua2 li4 zhi1 da4 sha4] (地腞ぇ稨) بارګاه;ارګ;قصر;کام;ماڼۍ;کوټۍ;درګاه;دربار;کشک;بنګله;محل
[hua2 li4 fu2 shi4] (地腞狝耿) آرايش;ډا ل و ډیل;ډول ډيل;زېور;ښکلي کونه;فېشن;ګېڼه;سمبال;طراز
3. 华丽而俗气的
[hua2 li4 er2 su2 qi4 de5] (地腞τ玌) بينا;پال بين;پال کتونکی;پالګر;جلبلى;جلوبل;خوشاله;دشادۍ يا دپوهنتون څخه دفار غېدو دمراسمو ميلمستيا;نمايشي
4. 华尔兹舞
[hua2 er3 zi1 wu3] (地焊籖) په والس نڅول;په والس نڅيدل;دوالس موسيقى;والس;والس نڅا
5. 华尔滋
[hua2 er3 zi1] (地焊逮) په والس نڅول;په والس نڅيدل;دوالس موسيقى;والس;والس نڅا
6. 华服美饰
[hua2 fu2 mei3 shi4] (地狝耿) دزغرو جامې
7. 华氏温度计
[hua2 shi4 wen1 du4 ji4] (地ん放璸) -212;-32;داسى تر ما ميتر چه په هغه كى او به په;درجو كى ايشى او په;درجو كى كنګل كيږى;فارن هايټ;فارنهايت
8. 华纹的
[hua2 wen2 de5] (地) کوکيالی
9. 华美的
[hua2 mei3 de5] (地) ځان ښوونكى;عقي;مبالغه آمېز;متظاهر;نمايشي;نمود;تظاهر
10. 华而不实
[hua2 er2 bu4 shi2] (地τぃ龟) پريمانه;تر غاړو ډك;خوشال;غوړيدلى;كوټه;مستانه
11. 华语
[hua2 yu3] (地粂) چینایی;چيني;ي
12. 华饰的
[hua2 shi4 de5] (地耿) اتل;اتوماتيک;ارجمند;ارزښتناکه;اقرارکول;باتور;بادور;باغيرته;بلسول;بلند همته;بلند همتی;بلندهمت;بهادر;په زړورتوب ور سره مخامخ كېدل;تورزن;توره باس;توريالى;توريالی;ټټر More…