Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
协作 协助 协同 协定 协理 协调
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 协作
[xie2 zuo4] () په ګډه كار كول;مرسته كول;تعاوني;ملګرتيا كول;همكاري كول
[xie2 zuo4 de5] () انسجام;انسجام وركول;برابر;پريڼ;سمول;کورديناسيون;منسجم;منسجمول;منظم;منظم كول;هماهنګول;همرتبه;تطبيقول;برابرول;تنظيمول;غږملول;همرتبه كول;همغږول
3. 协助
[xie2 zhu4] () شاګۍ;مددګاري;امداد;بېټ;تساند;تعاون;توفيق;حاضرين;د کار ملګری;دستګیري;شاټينګي;شاټينګی;ګواخ;ګواخنه;کمک;کومک;لاس نيونه;لاس نيوى;لاس نيوی;لاس ورکړه;لاس More…
4. 协助的
[xie2 zhu4 de5] () (رياضى);په ګډه كار كوونكى;پوسته رسان;چټي رسان;ډاګي;ډاک والا;ضريب;عامل;فاکتور;ليک راوړونکی;مشتق;هغه شى چه دبل شى په مرسته كار كوى
5. 协同
[xie2 tong2] () (لكه دلاس وپښو);اجوتول;ارجل;اروړه;اشتراکي;بند;پستول;پيوست;جوختول;څرمن ايستل;خلط;ډله ييز;شخڼه;ضميمه;ضميمه کول;عام;عمومي;غوټه;ګډ;کتلوي;مختلط;مخلوط;مفصل;هغه ځاى يابندچې دوه More…
6. 协定
[xie2 ding4] (﹚) تړون
7. 协理
[xie2 li3] (瞶) مرستيال;مرستيال رئيس_مرستيال مدير
8. 协调的
[xie2 tiao2 de5] (秸) انسجام;انسجام وركول;برابر;پريڼ;سمول;کورديناسيون;منسجم;منسجمول;منظم;منظم كول;هماهنګول;همرتبه;تطبيقول;برابرول;تنظيمول;غږملول;همرتبه كول;همغږول