Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
单一 单个 单人 单位 单偶 单元 单发 单口 单向 单宁 单打 单数 单板 单片 单独 单程 单簧 单细 单翼 单脚 单色 单车 单边 单面 单音
单脚跳
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dan1 jiao3 tiao4] (虫竲铬) ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;پرتکې وهل;پړتېدل;په خوسى تګ;پوړ;پوړۍ;ترابخي;ترپ;ترپ کول;ترپکې وهل;ترپل;ترپلل;ترپلنه;ترپله;ترنډې;تيندک;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;ټيټکې;ټيټکې More…