Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卜筮
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bo5] (匠) شلغم;منګړيته;ګنګلو;هوکلى;( شلغم );بنګړۍ;بنګړيته;ټېپر;ټيپر;شلغمه;منګړيتې
2. 卜筮
[bu3 shi4] (竍) اټكل;پال كتنه;پېشګويې;غيب وينه;غيبګويي;پرمهره;فال