Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卯眼 卯簿 卯饭
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 卯眼
[mao3 yan3] (泊) ( دلرګيو );دلرګي سورى چې بل لرګى په كښې ننه باسي;سره وروستنه
2. 卯簿
[mao3 bu4] (茂) حاضري اوغيرحاضري;رسمي ليست يافهرست;سوبتيااوناسوبتيا
3. 卯饭
[mao3 fan4] (逗) څاښتی;برېزری;افطار;ټپن;د غرمې ناری;روژه مات;روژه ماتی;سهار ناري;سهارنۍ;غرمنۍ;نارى;نارى وركول;نارىكول;ناری;ناشته;نهاری;سباناری;صبانارى