Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
印信 印入 印刷 印度 印痕 印表 印记 印证 印象 印错
印记
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 印记
[yin4 ji4] (癘) ادب;اصلاح;اصلاح کونه;بياسمونه;تادیب;تصحيح;جزاء;رغون;سما;سمښت;سمنه;سمون;سمونه