Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
印信 印入 印刷 印度 印痕 印表 印记 印证 印象 印错
2. 印入
[yin4 ru4] () ( لكه دعسكرو );اثر پر كول;اړ ايستل;اړکول;اړول;اغيزه كول;انتخاب;انطباع ځنى اخيستل;بزه ګارول;بېلګه;بيګارول;په مغزو كې كښېنول;په وره خدمت ته ګمارل;پيلامه;ټاپه;ټاپه More…
3. 印刷
[yin4 shua4] () اثر;آزمون;ترنز;تصوير;ټاپول;ټک کول;چاپ;چاپ شوى ليكنې;چاپول;چېوهل;حکاکي;خپرول;ډز کول;شايع کول;طبع;طبع کول;طبع More…
4. 印刷工人
[yin4 shua1 gong1 ren2] () اخباروالا;ماشينكار;خبريال
5. 印刷的
[yin4 shua4 de5] () چاپي;مطبوع;مطبوعات
6. 印刷者
[yin4 shua1 zhe3] () چاپګر;چاپوونكى;چاپوونکی;دچاپ ماشين;چاپ والا;طباع;طباعتي
7. 印度
[yin4 du4] () انډيا
8. 印痕
[yin4 hen2] (勃) اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;انطباع;بوسات;پازه;پدل;پياشه;تاثير;ټاپه;چاپ;چاپونه;چاپېده;خيال;زد;طباعت;طبع;عقيده;فكر;ګوزار;لګېده;مهر;نښه;نقش;تاثر
9. 印表机
[yin4 biao3 ji1] (诀) چاپګر;چاپوونكى;چاپوونکی;دچاپ ماشين;چاپ والا;طباع;طباعتي
10. 印记
[yin4 ji4] (癘) ادب;اصلاح;اصلاح کونه;بياسمونه;تادیب;تصحيح;جزاء;رغون;سما;سمښت;سمنه;سمون;سمونه
11. 印证
[yin4 zheng4] (靡) پريكړه كول;پورې کول;تصديقول;ټاپ;ټاپه;ټاپه كول;څوڅه;خاتم;دبحري خوګ ښكار كول;دسړو سيمو يو ډول بحري ژوى چې له پوستكى او غوړو څخه يې كار اخستل كيږي;دسګ لاهو ښكار كول;سر More…
12. 印象
[yin4 xiang4] (禜) اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;انطباع;بوسات;پازه;پدل;پياشه;تاثير;ټاپه;چاپ;چاپونه;چاپېده;خيال;زد;طباعت;طبع;عقيده;فكر;ګوزار;لګېده;مهر;نښه;نقش;تاثر
13. 印错
[yin4 cuo4] (岿) پوست;سيپۍ;صدف;ګوجى;کونجکه;ماهي غوږ;غلطي;طباعتي