Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
历代 历史 历数 历时 历来 历程
历史 历史上 历史剧 历史学 历史家 历史性 历史的
[li4 shi3 shang4] (菌) تاريخچه;تاريخې;تاريخي;مورخانه;سمرنا;سليماني;ساني;سکندر;سزاول;سيخچه;سلايي;دينار;دسته;درې ګون
3. 历史剧
[li4 shi3 ju4] (菌粿) پېښليک;تاريخ;تاريخ ليكل;حکايت;داستان;سرګذشت;قصه;کيسه
4. 历史学家
[li4 shi3 xue2 jia1] (菌厩產) تاريخدان تاريخ دان،;تاريخ پوه;تاريخ ليكونكى موْرخ;تاريخ ليکونکی;تاريخپوه;تاريخدان;مورخ;مؤرخ
5. 历史家
[li4 shi3 jia1] (菌產) وقايع نويس وقائع نويس;تاريخ نويس
6. 历史性
[li4 shi3 xing4] (菌┦) تاريخچه;تاريخي;مشهور
7. 历史的
[li4 shi3 de5] (菌) تاريخچه;تاريخې;تاريخي;مورخانه;سمرنا;سليماني;ساني;سکندر;سزاول;سيخچه;سلايي;دينار;دسته;درې ګون