Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
历代 历史 历数 历时 历来 历程
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[li4] (句) جنتري;تقويم;جدول;جنترى;سيا;فهرست;كليزه;کاغل;کال اينداره;کال هېنداره;کاليزه;کليز;کليزه;لست;لېست;پروګرام;كالهينداره;كليز;مهالوېش
[li4 dai4 zhi4 shang4] (菌в) پېښليک;تاريخ;تاريخ ليكل;حکايت;داستان;سرګذشت;قصه;کيسه
3. 历代志下
[li4 dai4 zhi4 xia4] (菌в) پېښليک;تاريخ;تاريخ ليكل;حکايت;داستان;سرګذشت;قصه;کيسه
4. 历史
[li4 shi3] (菌) More…
5. 历史上
[li4 shi3 shang4] (菌) تاريخچه;تاريخې;تاريخي;مورخانه;سمرنا;سليماني;ساني;سکندر;سزاول;سيخچه;سلايي;دينار;دسته;درې ګون
6. 历史剧
[li4 shi3 ju4] (菌粿) پېښليک;تاريخ;تاريخ ليكل;حکايت;داستان;سرګذشت;قصه;کيسه
7. 历史学家
[li4 shi3 xue2 jia1] (菌厩產) تاريخدان تاريخ دان،;تاريخ پوه;تاريخ ليكونكى موْرخ;تاريخ ليکونکی;تاريخپوه;تاريخدان;مورخ;مؤرخ
8. 历史家
[li4 shi3 jia1] (菌產) وقايع نويس وقائع نويس;تاريخ نويس
9. 历史性
[li4 shi3 xing4] (菌┦) تاريخچه;تاريخي;مشهور
10. 历史的
[li4 shi3 de5] (菌) تاريخچه;تاريخې;تاريخي;مورخانه;سمرنا;سليماني;ساني;سکندر;سزاول;سيخچه;سلايي;دينار;دسته;درې ګون
11. 历数
[li4 shu3] (菌计) دانه دانه ګڼل;سرشماري کول;شمېرل;ګڼلو يو يو شمېرل;بلل;قلمداد
12. 历时
[li4 shi2] (菌) اثنا;آداب;اعشاريه;آن;اهوړ;بې لمانځي;بېلمازي;پاى;پېر;پيزۍ;ټكى;ټکى;ټکی;جامې;درنګ;دړدنګ;دمک;دوره;رپ;زمانه;سن;شېبه;عادت;عمر;لحظه;لرلری;موده;موعد;نقطه;نومره;وار;وخت More…
13. 历来
[li4 lai2] (菌ㄓ) په ټول وخت كې;په ګرده;په هر برخه كې;تل تر تله;تماماً;ټول;ټوله;چرګټ;چرلټ;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سم له کنډه;له سره تر پايه;له سره More…
14. 历程
[li4 cheng2] (菌祘) چلښت ليکه;(مسابقه);اتروشی;اراضي;استقامت;الاکول;آمريت;پاټان;پرمختګ;پرېدل;پړاخ;پلو;پېش آمد;پيت;ترپلود ل;ترړه;ترړې وهل;تړه;تصويب;تګ More…