Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
压倒 压床 压延 压强 压抑 压机 压榨 压痛 压盘 压碎 压缩 压载
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 压倒
[ya1 dao3] (溃) دروند;ژباون;فشار راوړونكى;کمر شکن;غښتلى;بشپړ;پراخ;پرېكنده;زيات;سخت
2. 压床
[ya1 chuang2] (溃) جواز;ګاڼۍ;( اتو;ايسترى دربل );بدګوماني;پرکاله;په كلكه غوښتل;پورته کول;پورې وهل;ټولنه;ټېل وهل;ټېله ورکول;ټينګېدل;جوکل;چاپخانه;چغنه;چګول;خپرنۍ;خچل;خراس;دجامو اتو More…
3. 压延
[ya1 yan2] (溃┑) الغچول;بنډل;بهېدل;په زوراوز يرويل;پوست;پيچل غورول;تاوول;تاوېدل;ترېيل;تړنګيار;تغښتا;تمامونکی;تولول;تولېدل;ټال خوړل;ټولول خرڅول;ټيکلی;جاري More…
4. 压强
[ya1 qiang2] (溃眏) اړ ايستل;اړکول;تشنج;خړپړتيا;دباو;ربړ;زور اچول;زورنه;فشار;کشېده ګي;نښتيځنه;غورزنګ;ادرم;انقباض;غونجوالی;تضييق;سختي
5. 压抑
[ya1 yi4] (溃ы) ازاري;استبدادي;تېرغمال;تېرو;تېری کوونکی;ثقيل;جابر;جبار;دروند;زياتی کوونکی;ستمګر;ښکېلاکګر;سنګين;صنم;مردم آزاره;زولاندى;زلند;ګران;تېريګر;ځپونكى;ظالمانه
6. 压机
[ya1 ji1] (溃诀) جواز;ګاڼۍ;( اتو;ايسترى دربل );بدګوماني;پرکاله;په كلكه غوښتل;پورته کول;پورې وهل;ټولنه;ټېل وهل;ټېله ورکول;ټينګېدل;جوکل;چاپخانه;چغنه;چګول;خپرنۍ;خچل;خراس;دجامو اتو كول;دربل;دربله More…
7. 压榨技工
[ya1 zha4 ji4 gong1] (溃篰м) كېمنډونكى
8. 压痛
[ya1 tong4] (溃礹) پوستوالى;رقت;شفقت;ګرانتوب;ګرانښت;ګرانوالى;مټ;نرمي;نفاست;پوست والی;نزاکت;نازکي;پستوالی;لطافت;ملايمت;باريکي
9. 压盘
[ya1 pan2] (溃絃) لوله
10. 压碎
[ya1 sui4] (溃窰) مينتوب;(لكه دميوو څخه او به);پامالول;پرې ايستل;پرېږدل;پرېيستل;پلک;په زرو را More…
11. 压碎的
[ya1 sui4 de5] (溃窰) پیمال;چپراخ;چپليت;چخپيت;چختاړ;چختاڼ;چيت;چيت پيت;څپلاک;څورنګ;څوکلی;خچ پچ;خړيچ;خيت;دلپل;سرکوب;کلوچ;ګېرګيره;لتاړ;ليت;ليت پيت;نغړد;کنجن;رېزمه رېز;پايمال;جوکوب;برباد;ټکولئ More…
12. 压缩机
[ya1 suo1 ji1] (溃罽诀) کمپرېسور;دورمټ
13. 压载
[ya1 zai4] (溃更) تو له برابر وونكې مواد;تو له ور برابرول;له درنو موادو ډكول;متی;هغه درانه مواد چه دموازنې دبرابر ولو دپاره په بېړۍ او يالون كې اچول كيږى;ګټکۍ;ګګړه;اثقال;وزنه;کرکانډی