Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
参与 参加 参半 参考 参议 参谋
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[can1] (把) اجوتول;اجوتېدل;پتلېز;پيوستېدل;جوختول;جوسرول;جوسرېدل;چوړېل;داخلېدل;درجيدل;سره پيوستول;سره تړل;شاملېدل;شريکول;شريکېدل;ضميمه کول;كوشيرول;متحدول;نښلول يامښلول;يو ځاى كيدل;يوځاى More…
2. 参与
[can1 yu4] (把籔) آرايش;برخه اخستل;برخه اخيستل;حصه اخستل;سره شريکول;سره وېشل;سهم اخستل;ګډون كول;کومک کول;لاس نيول;لاس نيوی کول;ونډه اخستل;ګډون;حاضرېدل
3. 参与者
[can1 yu4 zhe3] (把籔) انډيوال;بډه;ټل;ډنډي;زوجه;سخت;شريك;شريک;کورودانه;کورودانې;مشترک;مل;ملګرى;ونډى;ونډی;حصه دار;سهمدار;برخه;حريف;شريكول;شريكېدل
4. 参加活动
[can1 jia1 huo2 dong4] (把笆) انتخاباتى مبارزه;ديوه ټاكلى مقصد دپاره دلاس وپښووهنه;عسكرى عمليات;عسکري عمليات;يوه خلاصه ور شو;کارزار;لښکر کشي;مارش;فوج کشي;بنديز;انتخاباتي هلې _ ځلې More…
5. 参加诉讼
[can1 jia1 su4 song4] (把禗砠) پريكول;ترمينځ راتلل;حایلېدل;ددوو وختوترمينځ پيښيدل;غوڅول;ګاښ کول;مداخله کول;منځګړتوب كول;ګواښ ګرندي;ترمنځ راتلل;مداخله كول
6. 参加诉讼
[can1 jia1 su4 song4] (把禗砠) ګواښ ګرندي;انقطاع;لاس منډون;مداخلت;مداخله;مداخله کونګ;مينځګړ توب;وساطت;دخالت;ګواښ;منځګړتوب
7. 参半
[can1 ban4] (把) مخمور;مناصفه;نصف;نيم;نيم په نيم;نيم په نيمه;نيمايي;نيمګى;نيمګور;نيمه;نيمی;ټيم;شق
8. 参考书目的
[can1 kao3 l? shu1 mu4 de5] (把σヘ) دبيبلو ګرافۍ
9. 参议员
[can1 yi4 yuan2] (把某) دمشرانو جرګې غړى;سناتور;دمشرانوجرګې استازى_ غړى
10. 参议院
[can1 yi4 yuan4] (把某皘) د مشرانو جرګه;دمشرانو جرګه;سنا;سينيټ;سِنا;مشرانوجرګه
11. 参谋
[can1 mou2] (把垦) آمر
12. 参谋
[can1 mou2] (把垦) پند;صلاح
13. 参谋长
[can1 mou2 zhang3] (把垦) سکرتر جنرال;دفتر رئيس ;لوى درستيز