Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
双人 双摺 双数 双方 双日 双生 双精 双胞 双身 双重
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 双人
[shuang1 ren2] (蛮) (موسيقى);داسى كمپوز چه ددوو سندر غاړو دپاره تر تيب شوې وې;
[shuang1 zhe2 de5] (蛮篜) (هغه سړى چه په خوله يې يوه او په زړه يې بله وى);برغ;برغدول;برغول;بغرګول;جفتول;جوړه;ځواب;خمېدل;دوچنده;دوه برابره;دوه برخيزه;دوه برغه;دوه پوړيز;دوه چنده;دوه دونه;دوه More…
3. 双数
[shuang1 shu4] "برابر;(چه په دو ووېشل كېداى شى);اڅڼل;اسان;آسان;اسانه;آسانه;ان;اوار;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;برابرول;بشپړ;بې More…
4. 双方地
[shuang1 fang1 de5] (蛮よ) په خپلو کې;ترله;څبله;زيله;له دواړو خواوو;وبله;متقابلاً;ځبله
5. 双日
[shuang1 ri4] "برابر;(چه په دو ووېشل كېداى شى);اڅڼل;اسان;آسان;اسانه;آسانه;ان;اوار;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;برابرول;بشپړ;بې More…
6. 双生
[shuang1 sheng1] (蛮ネ) ( جفت );برغونی;بغرګونی;جفتول;جملي;جوت;جوړ ه غبرګونى;جوړه;جوړه پيدا كېدل;جوړه كېدل;دوچنده;دوه برابره;دوه برغه;دوه چنده;دوه دونه;دوه ستوى;دوه ګرايه;دوه ګونى;ډبل;سره More…
7. 双精度型
[shuang1 jing1 du4 xing2] (蛮弘) (هغه سړى چه په خوله يې يوه او په زړه يې بله وى);برغ;برغدول;برغول;بغرګول;جفتول;جوړه;ځواب;خمېدل;دوچنده;دوه برابره;دوه برخيزه;دوه برغه;دوه پوړيز;دوه چنده;دوه More…
8. 双胞胎
[shuang1 bao1 tai1] (蛮璏璍) ( جفت );برغونی;بغرګونی;جفتول;جملي;جوت;جوړ ه غبرګونى;جوړه;جوړه پيدا كېدل;جوړه كېدل;دوچنده;دوه برابره;دوه برغه;دوه چنده;دوه دونه;دوه ستوى;دوه ګرايه;دوه ګونى;ډبل;سره More…
9. 双身子
[shuang1 shen1 zi5] (蛮ō) امېدواره;امېندواره;اميد واره;اميند واره;اميندواره;اومېنواره;بارداره;برابله;بلاربه;ټنډه;حامله;حريم;دوه ځاني;له معنا ډك;ورله;برالبه;شګاره
10. 双重
[shuang1 chong2] (蛮) دوه والی
11. 双重地
[shuang1 chong2 de5] (蛮) (هغه سړى چه په خوله يې يوه او په زړه يې بله وى);برغ;برغدول;برغول;بغرګول;جفتول;جوړه;ځواب;خمېدل;دوچنده;دوه برابره;دوه برخيزه;دوه برغه;دوه پوړيز;دوه چنده;دوه دونه;دوه More…