Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
反叛 反向 反对 反射 反常 反拨 反映 反过 反馈 反驳
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 反叛
[fan3 pan4] (は玵) اړو دوړ;اله ګوله;باغيتوب;بغاوت;بغيې;پاڅون;سرغړاوی;سرغړنه;سرکشي;ښورښ;شورش;طغيان;قيام;ياغى توب;ياغي والی;بلوا
[fan3 xiang4 de5] (は) معکوس;مقلوب;راڅار
3. 反对命令
[fan3 dui4 ming4 ling4] (は癸㏑) (لكه ديوه امر);باطلول;بير ته اخيستل;ستنول;فسخ کول;ګرزول;لغوه کول
4. 反对者
[fan3 dui4 zhe3] (は癸) غليم;مېرڅی;بډ;حريف;دښمن;دښن;رقيب;متخاصم;مېرڅمن;ميرڅمن;ميرڅى;ميرڅی;متخاصمانه;هډماتى;مخاصم;خصم;عدو
5. 反射的
[fan3 she4 de5] (は甮) انعكاس;عكس;عكس العمل غيرارادى تصوير;عکسه
6. 反常
[fan3 chang2] (は盽) ( مرتد );بې ځايه استعمال;بې طرفه;بې لارې;غلطه معناكول;ګارول;كږول;كلپمړتت;كلپي راګرځېدنه;کغاچول;کلپول;له لارې ويستل;ناوړه تعبير;ناوړه تعبيرول
7. 反常的人
[fan3 chang2 de5 ren2] (は盽) پاګل
8. 反拨的
[fan3 bo1 de5] (は挤) په څټ كوونكى;په شاتښتوونكى;پورې وهونكى;شاړشيړ
9. 反映
[fan3 ying4] (は琈) انعکاس ورکول;اينداره;آينه;آئينه;ښكاره كول;ښودل;کنکرک;کيښه;منعكسول;هنداره;هېنداره;وينه;اهينه;آهنه;جام
10. 反映
[fan3 ying4] (は琈) اوڅارول;مشهورول;خبرول;فاش;ښکارول;هويدا
11. 反过来
[fan3 guo4 lai2] (は筁ㄓ) بالمقابل;متناوب;نوبت
12. 反馈
[fan3 kui4] (は鮔) تاويل;تبصره;تفسير;ځواب;ردعمل;سوکالي;شاتګ;عكس العل;عکس العمل;غبر ګون;غبرګون;متقابل عمل;عكس العمل
13. 反驳
[fan3 bo2] (は婚) استثنا;استثناء;ايراد;پرته;پرته والی;مستثنا;نه مننه;اِستثناء;مُستثنا